Cymraeg

Gwasanaethau United Studios trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhowch gynnig ar y Gymraeg

Mae yna gynulleidfa fach sydd yn edrych i bori’r rhyngrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym ni fel cwmni eisiau annog mwy o’n cleientiaid i roi cynnig ar y Gymraeg, trwy greu gwefannau dwyieithog a hefyd i annog nhw i ddechrau cynnig ei gwasanaeth nhw trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.

Ar hyn o bryd mae Byron a Laurence yn rhugl yn y Gymraeg ac yn ceisio cael mwy o ymarfer yn siarad yr iaith trwy ddechrau defnyddio’r iaith gyda chleientiaid a hefyd trwy gynnig ein gwasanaethau trwy’r Gymraeg. Cafodd Kyle ei magu yn Awstralia. Dychwelodd Kyle i’r Deyrnas Unedig yn 2016, ac mae e yn dysgu sut i siarad ac ysgrifennu’r Gymraeg.

Ein Nod…

Yw hyrwyddo’r iaith Gymraeg, a sut mae hwn yn gallu ychwanegu at eich busnes a’ch cynulleidfa a hefyd i annog mwy o bobl i ddefnyddio’r iaith yn ddyddiol.

Mae’r tîm ar y funud yn gweithio i gyfieithu ein gwefan gyfan i’r Gymraeg, ond mae’r tudalen hwn yn arddangos bod y cwmni yn ddwyieithog ac yn ceisio datblygu ein gwasanaethau er mwyn rhoi dewis i’n cleientiaid.

Rydym yn annog cleientiaid i ddechrau siarad yr iaith gyda ni ar y ffon, mewn e-byst, mewn cyfarfodydd a hefyd yn wyneb i wyneb

Cysylltwch â ni heddiw i drafod eich gwefan, llenwch y ffurflen isod.

Cysylltwch â ni heddiw

Llenwch y blychau isod i gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw beth i neud gyda’ch gwefan. Mae ein tîm yma i’ch help chi. Gofynnwch unrhyw gwestiynau a gwenwn ni ymateb mewn 24-awr. Os ydych eisiau cysylltu yn syth ewch i’r tudalen gyswllt.